Isnin, 25 Julai 2011

Syair Definisi Orang Berakal-HR TG4


SYAIR DEFINISI ORANG BERAKAL-Abu Hassan Sham ( Peny)


Orang berakal sangatlah mulia,

Pakaian anbia dan aulia,

Barang siapa mengikut dia,

Itulah tanda orang bahagia.


Kerana ia akalnya tajam,

Menjadi kepala bela bermacam,

Jikalau mata melihatkan kejam,

Di sebutlah jalannya ia tersunjam.


Telek pandangan dengan makrifat,

Sangatlah mengasihi tuan dan sahabat,

Tiada mengasihi orang yang jahat,

Takut akhirnya menjadi fazihat.


Sebagai lagi tanda berakal,

Perintah syarak tidak menyangkal,

Menjauhkan tamak hendak tawakal,

Ibanya tahu dunia tak kekal.


Jika ia dikasihi raja,

Tiadalah ia melanja-lanja,

Tiada menyombong pada bekerja,

Dengan taulannya bersamaan sahaja.


Apabila raja kasih sangat,

Makin itu makin ia sangat,

Segala taulannya hatinya dihambat,

Merendahkan diri serta berkhidmat.


Demikian lagi dengar olehmu,

Tanda berakan kasihkan ilmu,

Suka mentelaah tiadalah jemu,

Mencari kupasan jangan tersemu.

Maksud
Rangkap 1
Manusia yang berakal dipandang mulia,malahan golongan anbia dan aulia amat mementingkan ilmu. Seseorang yang mencontohi golongan anbia dan aulia akan memperoleh kebahagian.
Rangkap 2
Golongan anbia dan aulia yang berilmu pengetahuan menyebabkan mereka dipilih sebagai ketua dan menegakkan keadilan. Sesiapa yang mentafsirkan golongan tersebut kejam maka dia bakal mendapat balasan.
Rangkap 3
Orang yang berakal mempunyai pandangan yang jauh. Dia akan bersahabat dengan orang yang baik sahaja, sebaliknya mengenepikan orang yang jahat kerana takut terpengaruh dengan sikap negatif mereka.
Rangkap 4
Orang yang berakal juga patuh kepada perintah Allah dan mengikut hukum syarak. Selain berserah kepada Allah, mereka juga tidak tamak haloba kerana menyedari bahawa dunia ini tidak kekal.
Rangkap 5
Orang yang berakal disayangi oleh golongan atasan, namun mereka tidak mengada-ngada, tidak sombong dan menganggap status mereka sama sahaja dengan rakan taulan.
Rangkap 6
Jika pihak atasan memberikan perhatian yang lebih kepadanya, mereka sentiasa berwaspada. Malahan mereka berusaha merapatkan hubungan dengan rakan-rakan, merendah diri dan sedia berkhidmat.
Rangkap 7
Orang yang berakal tidak bosan dalam mengejar ilmu pengetahuan dan sentiasa membuat penelitian untuk mencari jawapan agar tidak terpedaya.

Tema
Ciri-ciri orang yang berakal.

Persoalan
1. Persoalan ketinggian status orang yang berilmu (rangkap 1)
2. Persoalan kebijaksanaan orang yang berakal menyelesaikan masalah (rangkap 2)
3. Persoalan keinsafan seseorang akan kuasa Tuhan (rangkap 4)
4. Persoalan kepatuhan kepada hukum syarak (rangkap 4)
5. Persoalan keikhlasan dalam persahabatan (rangkap 6)

Bentuk
1. Terdiri daripada tujuh rangkap.
2. Setiap rangkap terdiri daripada empat baris.
3. Jumlah perkataan dalam setiap baris antara 3 hingga 5.
• Tiadalah ia melanja-lanja (3 perkataan)
• Sangatlah mengasihi tuan dan sahabat (5 perkataan)
4. Terdiri daripada sembilan hingga tiga belas suku kata.
• Jika ia dikasihi raja (9 suku kata)
• Sangatlah mengasihi orang yang jahat (11 suku kata)
5. Rima akhir syair ini ialah aaaa
6. Syair ini adalah puisi terikat.

Gaya Bahasa
1. Asonansi - Menjadi kepala bela bermacam - pengulangan vokal e
2. Aliterasi - Menjauhkan tamak hendak tawakal - pengulangan konsonan k
3. Sinkope – Ibanya tahu dunia tak kekal
4. Anafora - Tiadalah ia melanja-lanja
Tiadalah menyombong pada bekerja
5. Penggunaan kata klasik - tersunjam, ibanya, melanja-lanja, tersemu

Nilai
1. Nilai kebijaksanaan.
Orang yang bijaksana akan dilantik sebagai pemimpin dan dipandang mulia.

2. Nilai kasih sayang
Seseorang yang berakal sangat mengasihi ketua dan rakan-rakannya.

3. Nilai ketaatan.
Seseorang yang berakal akan taat kepada hukum syarak.

4. Nilai kerajinan.
Orang yang berakal sentiasa menelaah untuk mendalami ilmu pengetahuan tanpa rasa jemu.

Pengajaran
1. Kita haruslah mencontohi ciri-ciri orang yang berakal seperti para anbia dan aulia agar kehidupan akan lebih bahagia.
2. Kita mestilah menyayangi sahabat yang baik dan menjauhi orang-orang yang bersikap negatif agar tidak terpengaruh.
3. Kita haruslah merendah diri walaupun berilmu dan disayangi ramai agar terhindar daripada sifat riak dan takbur.
4. Kita hendaklah patuh pada hukum syarak agar terhindar daripada kemungkaran.
Latihan
1. Nyatakan tema Syair Definisi Orang Berakal.
2. Berikan dua gaya bahasa yang terdapat dalam Syair Definisi Orang Berakal.

Jawapan
1. Tema Syair Definisi Orang Berakal ialah ciri-ciri orang yang berakal.

2. Dua gaya bahasa yang terdapat dalam Syair Definisi Orang Berakal ialah sinkope iaitu penggunaan perkataan tak dalam rangkai kata ibanya tahu dunia tak kekal dan penggunaan kata klasik, contohnya tersunjam, ibanya, melanja-lanja dan tersemu

Tiada ulasan:

Catat Ulasan