Selasa, 26 Julai 2011

Prosa Tradisional Hikayat Opu Daeng Menambun GSGG TG2

‘HIKAYAT UPU DAENG MENAMBUN’

(DISELENGGARAKAN OLEH ROGAYAH A.HAMID)

Mengisahkan salasilah keluarga raja-raja Kalimantan. Kisah bermula dengan Sang Raja Majapahit mempunyai anak bernama Brawijaya. Brawijaya apabila dewasa menjadi raja di negeri Sukudana. Daripada keturunannya lahirlah Raja Baporang yang telah melahirkan Pangeran Karang Tanjung. Pangeran Karang Tanjung pula mempunyai seorang anak bernama Panembahan Bendala. Panembahan Bendala beranakkan Panembahan Sukudana. Cerita diakhiri dengan kisah Pangeran Agung yang mempunyai ramai anak iaitu Ratu Melayu,Utin Radi, Pangeran Marta, Raden Segara, Gusti Aris,Pangeran Surya dan Tiak Ra’i, ibu kepada Raden Ambong.

Cerita ini bertemakan salasilah keturunan Raja-raja Kalimantan

1. Persoalan tentang kepentingan mengetahui asal-usul kekeluargaan.

2. Persoalan perlunya mengenali jati diri sesebuah keluarga.

Watak Utama

Upu Daeng Menambun

Ø Keturunan Sang Raja Majapahit

Ø Raja Bugis

Ø Berkahwin dengan anak Sultan Muhammad Zainuddin, Puteri Kesumba

Ø Memiliki 10 orang anak, lima lelaki dan lima perempuan.

Ø Ayahanda kepada:

o Utin Damawan

o Gusti Jamiral bergelar Panembahan Adi Jaya Kesuma

o Gusti Jamadin bergelar di Sambas Pangeran Chakra

o Utin Chandera Sari bergelar Ratu di Sempang

o Gusti Jalazri bergelar Pangeran Mangku di Mampawah

o Ratu Surya Kusuma

o Gusti Jalma bergelar Gusti Panglima

o Utin Chandramidi

o Gusti Sina bergelar Pangeran Jaya Putera

o Utin Tawang bergelar Utin Busu

Ø Bapa mertua kepada raja Landak, Raja Bagus. (suami Utin Damawan)

Ø Bapa mertua kepada Sultan Sharif Abdul Rahman (suami Utin Chandramidi)

Ø Bermenantukan Pangeran Ghafura, sepupu sultan Berunai (suami Utin Tawang)

Watak Sampingan

Sang Raja Majapahit

Ø Mengetuai salasilah keturunan Brawijaya hinggalah Pangeran Agung Martadipura

Ø Merupakan pemula keturunan Raja-raja Kalmantan

Brawijaya

Ø Keturunan pertama kepada Sang Raja Majapahit

Ø Menjadi raja di Benua Lama, negeri Sukudana.

Ø Beranakkan Raja Baporang

Raja Baporang

Ø Beranakkan Pangeran Karang Tanjung

Pangeran Karang Tanjung

Ø Beranakkan Panembahan Bendala

Panembahan Bendala

Ø Beranakkan Panembahan Sukudana

Panembahan Sukudana

Ø Beranakkan Panembahan Air Mala

Panembahan Air Mala

Ø Beranakkan Panembahan di Baroh

Panembahan di Baroh

Ø Beranakkan Panembahan Giri Kesuma

Panembahan Giri Kesukma

Ø Beranakkan Sultan Muhammad Saifudin

Ø Bersaudarakan Ratu Surya Kesuma

Latar Tempat

Ø Negeri Pontianak

Tempat pemerintahan menantu Upu Daeng Menambun yang bernama Sultan Sharif Abdul Rahman, suami kepada Utin Chandaramidi.

Ø Negeri Sambas

Tempat pemerintahan Sultan Muhammad Saiffuddin

Ø Negeri Mempawah

Tempat asal isteri Sultan Muhammad Zainuddin yang bernama Emas Inderawati

Ø Sukudana

Tempat Brawijaya menjadi raja dan meluaskan salasilah keturunan Sang Raja Majapahit.

Latar Masyarakat

Ø Masyarakat keturunan bangsawan

Salah silah keluarga Sang Raja Majapahit yang berketurunan bangsawan di Jawa dan Brunei.

Ø Masyarakat yang mementingkan darah keturunan

Keturunan Sang Raja Majapahit mengekalkan darah keturunan melalui perkahwinan dengan golongan diraja.

1. Bahasa Arab

Fatihah, Quran

2. Kata ganda

laki-laki, mula-mula, pertama-tama

3. Bahasa istana

dititahkan, baginda

1. Nilai jati diri

Keturunan Sang Raja Majapahit yang mementingkan jati diri dengan memastikan salah silah keturunannya kekal melalui perkahwinan.

2. Nilai pemeliharaan salasilah keluarga.

1. Kita hendaklah berbangga dengan susur galur keluarga sendiri.

2. Kita perlulah membina keturunan keluarga yang dirahmati Allah.

3. Kita mestilah memelihara salasilah keluarga.

1. Siapakah yang berada pada kedudukan tertinggi dalam salah silah keturunan Raja-raja Kalimantan?

2. Pada pendapat anda, apakah kepentingan mengetahui dan mengenal pasti susur galur keluarga kita?

Jawapan:

1. Sang Raja Majapahit ialah berada pada kedudukan tertinggi dalam salah silah keluarga Raja-raja Kalimantan.

2. Pada pendapat saya, kepentingannya ialah:

a. Kita dapat mengenal pasti keturunan keluarga kita

b. Mengajar kita tentang asal-usul diri kita

c. Mengeratkan lagi pertalian kekeluargaan

d. Mengajar kita mengenal erti jati diri kita.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan