Isnin, 25 Julai 2011

Seloka Emak si Rendang-HR TG4

Seloka Emak Si Randang


Baik budi emak si Randang,

Dagang lalu ditanakkan,

Tiada kayu rumah diruntuhkan,

Anak pulang kelaparan,

Anak dipangku diletakkan,

Kera di hutan disusui,

Dagang pergi awak terhutang,

Beras habis padi tak jadi.

Maksud

Seloka ini mengisahkan Emak Si Randang yang baik hati. Dia rela memasakkan makanan

untuk membantu orang dagang yang tidak dikenalinya. Emak Si Randang sanggup berhabishabisan bagi melayan tetamunya sehingga sanggup meruntuhkan rumah jika tidak berkayu.

Namun demikian, Emak Si Randang mengabaikan anaknya sendiri. Setelah orang dagang itu

pergi, Emak Si Randang terpaksa menanggung hutang kerana kehabisan beras sedangkan

padi yang ditanamnya tidak menjadi.

Tema

Sikap masyarakat yang terlalu mengagungkan orang luar berbanding ahli keluarga sendiri.

Persoalan

1. Persoalan rasional ketika melakukan sebarang tindakan

2. Persoalan pembaziran yang perlu dielakkan .

3. Persoalan tanggungjawab seorang ibu terhadap keluarga.

Bentuk

1. Terdiri daripada satu rangkap.

2. Bilangan baris dalam rangkap tersebut ialah 8 baris.

3. Jumlah perkataan dalam setiap baris antara 3 hingga 4.

· Dagang lalu ditanakkan (3 perkataan)

· Tiada kayu rumah diruntuhkan (4 perkataan)

4. Terdiri daripada 8 hingga 10 suku kata.

· Dagang lalu ditanakkan (8 suku kata)

· Tiada kayu rumah diruntuhkan (10 suku kata)

5. Rima akhir seloka ini ialah abbbbcac

6. Seloka ini berbentuk bebas.Gaya Bahasa

1. Asonansi - Anak pulang kelaparan - a diulang 6 kali

2. Aliterasi - Anak dipangku diletakkan - k diulang 4 kali

3. Sinkope - Beras habis padi tak jadi ( baris 8)

4. AnaforaAnak pulang kelaparan

Anak di pangku diletakkan

5. Penggunaan peribahasa - Kera di hutan disusui

6. Hiperbola - Tiada kayu rumah diruntuhkan

Nilai

1. Nilai kebijaksanaan.

Seseorang perlu bijaksana menggunakan akal fikiran dalam melakukan sesuatu

tindakan

2. Nilai bertanggungjawab.

Seseorang ibu perlu bertanggungjawab terhadap kebajikan anak-anak.

3. Nilai berbudi

Kita disarankan berbudi kepada semua orang tetapi mestilah berpada-pada..

Pengajaran

1. Kita janganlah melebih-lebihkan orang luar dan sebaliknya mengabaikan ahli keluarga

sendiri agar kehidupan lebih harmoni.

2. Kita mestilah menggunakan akal fikiran yang rasional dalam sebarang tindakan agar

tidak mendapatkan kesan yang buruk.

3. Kita hendaklah melayan tetamu dengan berpada-pada agar tidak berlakunya

pembaziran.Latihan

1. Apakah tema seloka Emak Si Randang?

2. Nyatakan dua gaya bahasa yang terdapat dalam Seloka Emak Si Randang

Jawapan

1. Tema seloka Emak Si Randang ialah sikap masyarakat yang terlalu mengagungkan

orang luar berbanding ahli keluarga sendiri.

2. Gaya bahasa yang terdapat dalam seloka Emak Si Randang ialah sinkope iaitu

penggunaan kata tak, contohnya, beras habis padi tak jadi. Selain itu, gaya bahasa

yang digunakan ialah hiperbola, contohnya, tiada kayu rumah diruntuhkan.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan